Velgørenhed af Vencer

“Det bedste af huse er huset
hvor et forældreløst barn får
kærlighed og venlighed"

Et skridt mod en bedre fremtid

I lyset af de forskellige situationer rundt omkring i verden, mister mange af børnene deres forældre. Det kan skyldes fattigdom, sygdom, tragiske ulykker eller krig.

Alt for mange børn i verden lever helt alene – uden en mor uden en far – berøvet fra kærlighed og omsorg. Flere af de ting vi tager for givet strejfer ikke forældreløse børns sind.  De lever jo i en tilstand af uvidenhed om det næste måltid, deres fremtid – og ingen rum til drømme!

Et hjem er dér, hvor alle tanker kan lege frit

Vencer-IT charity

Hos Vencer-IT tror vi på, at alle personer samt virksomheder har et ansvar for at bidrage til velgørenhed – småt eller stort. I lyset af de udfordringer forældreløsebørn står overfor, vidste vi at der skal gøres noget for dem.

Dermed, undersøgte og fandt frem til velgørenhedsarbejde, hvor vi kan have en varig positiv påvirkning samt at kunne bidrage til en forskel og en kvalitet udover det sædvandlige i børnens liv.

Det er vigtigt for os, at børnene kan leve og nyde livet – få kærlighed og omsorg. Hertil at forældreløse børn kan få en høj livskvalitet, stor selvtillig, ordentlige lærings- og uddannelsesforhold, rekreationsmuligheder, god mad m.m.

Vencer-IT donerer minimum 10 %
af det årlige overskud til forældreløse børn